Martí, de l'hosteleria a la barca

En Martí Balleter, és pescador des de no fa ni un any. Nascut a l’Escala i amb una estreta relació amb el mar. Sempre havia somiat en ser pescador tot i que a casa seva tenien un restaurant. Tota la vida mirant al mar i amb la idea al cap. Dedicat a la hosteleria però sempre amb el somni de ser pescador. Fa un any l’hi va sorgir la oportunitat i no ho va dubtar. L’hi va comprar la barca a un pescador de l’Escala que es jubilava.

Durant 6 mesos va estar aprenent els diferents tiups de pesca i es va decidir per la sèpia, el calamar i pop.  Tot i que diu que també fa alguna armellada de tant en quant. Diu que per fer de pescador s’ha de tenir molta paciència. L’armellada es una tècnica de pesca que consisteix en calar una xarxa de nit i recollir-la al dia després.

Abans de comprar la barca va estar dos anys de formació per tenir totes les titulacions requerides.

Surt a pescar sol i s’hi està tota la nit. Disfruta especialment quan te una nit bona de calamar. L‘hi passen les hores volant i pateix quan agafa mala mar. Explica que es una feina que crea addicció i que sempre te ganes d’anar a pescar. Com a anècdota explica que el primer dia que va sortir a pescar tot sol, al recollir la xarxa, se l’hi va enredar a l’hèlix del barco i es va haver de tirar a l’aigua per desenredar-la.

Fa i restaura les nanses. En va comprar un parell i ara se les fa ell. Diu que s’hi han de posar moltes ganes i molt temps a l’ofici. Una feina de paciència on tot es molt laboriós. Ja li deien: La feina, no te l’acabaràs mai.

(En aquestes transcripcions, hem intentat preservar la manera d’expressar-se de cada pescador.)