Empesca’t és la marca de qualitat per als nostres productes, regulada, gestionada i certificada per l’associació d’Arts Menors Costa Brava.

La marca de qualitat Empesca’t, neix de les inquietuds que tenim els pescadors artesanals de l’Escala i l’Estartit per poder mantenir el nostre ofici.
Cada un dels nostres productes compleix amb els requisits de bones pràctiques pesqueres, les quals garanteixen el mínim impacte per a l’espècie objectiu i per al seu entorn, sempre haurà estat pescat amb arts tradicionals de baix impacte i per pescadors artesanals de l’Escala i l’Estartit que diàriament treballem per millorar l’estat de les nostres espècies objectiu i del nostre entorn.

Aquestes captures són etiquetades amb la marca de qualitat Empesca’t, i es comercialitzen amb un preu just per el pescador artesanal, sent distribuïdes per nosaltres mateixos, per a garantir la qualitat del producte fins a l’entrega final.

Amb la marca Empesca’t volem aconseguir un preu just per al pescador artesanal i que els consumidors, consumint els nostres productes, participin en la millora de la vida dels pescadors artesanals, dels recursos marins i del nostre territori.